ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการผู้แต่ง กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง การควบคุมการผลิต
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001185
เลข ISBN 9789748329062
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 222
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด ว่าด้วยความหมายและแนวความคิดของการวิเคราะห์ความสามารถของกระบวนการ ความรู้พื้นฐานด้านสถิติ การประเมินความสามารถด้านศักยภาพของกระบวนการ การประเมินความสามารถด้านสมรรถนะของกระบวนการ การประเมินค่าความสามารถของกระบวนการ และ การอนุมานทางสถิติสำหรับดัชนีความสามารถของกระบวนการ เหมาะสำหรับเป็นคู่มือของวิศวกรและผู้เกี่ยวข้องในงานบริหารคุณภาพ TQM และมาตรฐาน ISO/QS 9000 เป็นคู่มือของ Blackbelts และ Greenbelts ในงาน Six Sigma รวมถึงเป็นเอกสารประกอบการเรียนวิชา Quality Control และ Quality Assurance ของนักศึกษาปริญญาตรี และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและวิศวกรรมระบบควบคุม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.11.178