ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> MICROSOFT Visio 2002 เขียนผังงานและแบบแปลนโดยฉับพลันผู้แต่ง ชัชวาล ศุภเกษม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001017
เลข ISBN 9789748329772
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 265
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด  Microsoft Visio 2002 เป็นโปรแกรมที่ใช้สร้างผังงานและแบบแปลนที่ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ ทั้งงานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม แวดวงไอที งานบริหาร งานด้านการศึกษา เป็นต้น มีความสมบูรณ์ที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างง่ายดาย มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการสร้างงานต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น การทำซ้ำ งานเขียนข้อความ การกำหนดฉากหลัง แม้กระทั่งนำเข้าไฟล์แบบแปลนจาก AutoCAD และ Microstation และการใช้งาน ร่วมกับโปรแกรมชุด Microsoft Office
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.48.196