ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซีผู้แต่ง ผศ. สมชาย รัตนเลิศนุสรณ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001016
เลข ISBN 9789748329796
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 321
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด  เป็นคู่มือที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาซี เรียบเรียงด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย และเป็นขั้นตอน ทำให้ผู้ใช้หนังสือสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง มีแบบฝึกหัดท้ายบททุกบท มีแผ่นบันทึกเก็บตัวอย่างโปรแกรมในหนังสือ มีข้อสังเกตที่ควรระมัดระวังในการเขียนโปรแกรมภาษา C เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา ทุกสถาบัน รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่เริ่มต้นศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษา C ตลอดจนครู-อาจารย์สามารถนำไปใช้เป็นเอกสารประกอบการสอนในวิชาการเขียนโปรแกรมภาษา C ได้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.112.198