ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> เจาะมือถือ ถึงกึ๋นคนวัยมันส์ผู้แต่ง ภุชชงค์ เกวียกกุทัณฑ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เอส.พี.ซี บุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001111
เลข ISBN 9789749087329
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 233
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด 233
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.48.196