ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> รวมแหล่งเว็บและโปรแกรม ฟรี สุดฮิตผู้แต่ง ภุชชงค์ เกวียกกุทัณฑ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เอส.พี.ซี บุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001110
เลข ISBN 9789749233641
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 269
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด ในโลกปัจจุบันนี้ อินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้น เพราะในโลกของอินเทอร์เน็ต จัดเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลมหาศาล ทำให้เราสามารถค้นคว้าหาความรู้ ค้นหาข้อมูลข่าวสาร และบริการอื่นๆที่น่าสนใจ.........
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.48.196