ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน -> เรื่องของเรือ 2
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 5


ผู้แต่ง เงินตรา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ ทูบีเลิฟ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ นวนิยาย อ่านเล่น และนิทาน
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001051
เลข ISBN 9789749240311
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 153
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด  ปกิณกะ ประสบการณ์/กล่าวถึงสิ่งที่ควรจะรู้ ข้อควรจำเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติ สำหรับผู้ที่กำลังสนใจใฝ่ศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับเรือ เช่น การค้าขาย การขนส่งสินค้าทางทะเล ประวัติของเรือและการขนส่งทางทะเล การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และความรู้ทางด้านประกันภัยทางทะเล รวม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.200.86.95