ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> มือใหม่เลือกซื้อให้เป็นหัดใช้คอมพิวเตอร์ให้ได้ผู้แต่ง ภุชชงค์ เกวียกกุทัณฑ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เอส.พี.ซี บุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001120
เลข ISBN 9789749302293
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 233
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด 233
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.112.198