ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ทั่วไป -> รากเหง้าเผ่าจีนผู้แต่ง อดุลย์ รัตนมั่นเกษม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์แม่โพสพ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ทั่วไป
หัวเรื่อง จีน--ประวัติศาสตร์
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001789
เลข ISBN 9789749319734
ปีที่นำเข้า 2010-09-16
จำนวนหน้า 215
จำนวนหนังสือ 4 เล่ม
รายละเอียด ......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.112.198