ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> Get Money From BANK ทำอย่างไรเมื่อต้องกู้เงินธนาคาร 49ผู้แต่ง บริษัท ไอ เอ็ม บุ๊คส์ จำกัด
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ ไอ เอ็ม บุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง บริหารธุรกิจ การบริหารต้นทุน
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001700
เลข ISBN 9789749386873
ปีที่นำเข้า 2007-03-30
จำนวนหน้า 303
จำนวนหนังสือ 6 เล่ม
รายละเอียด การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันมีการจัดหาแหล่งเงินทุนจากทั้งแหล่งภายในและแหล่งภายนอก โดยหากท่านดำเนินธุรกิจมาแล้วระยะหนึ่งและท่านเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น โดยการขยายธุรกิจในครั้งนั้นต้องการเงินลงทุนค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการลงทุนเพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อก่อสร้างอาคารโรงงาน ซื้อเครื่องจักรเพิ่ม หรือเพื่อต่อเติมอาคารโรงงานเพิ่มหรือซื้อเครื่องจักรเพื่อทดแทนของเดิม หรือต้องการเงินทุนเพิ่มขึ้น เพื่อใช้หมุนเวียนในกิจการสำหรับรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการสต๊อกสินค้า เป็นต้น ทีนี้ท่านจะเริ่มมองหา แหล่งเงินทุนที่จะใช้ในการลงทุนว่าจะหาแหล่งเงินทุน จากภายในหรือภายนอกดี...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.48.196