ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คอมพิวเตอร์ -> การโปรแกรมภาษาซีสำหรับงานวิทยาศาสตร์ผู้แต่ง ผศ. ธีรวัฒน์ ประกอบผล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คอมพิวเตอร์
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001015
เลข ISBN 9789749569078
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 446
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด  อธิบายการเขียนโปรแกรมภาษาซีระดับพื้นฐานจนถึงระดับกลาง  โดยเนื้อหาในส่วนแรกจะอธิบายเกี่ยวกับขั้นตอนการโปรแกรมภาษาซีเบื้องต้น  ส่วนในบทท้าย ๆ จะอธิบายถึงการเขียนโปรแกรมติดต่อกับอุปกรณ์ทางด้านฮาร์ดแวร์ของเครื่อง เช่น การติดต่อกับพอร์ต จอภาพ และแป้นพิมพ์    โปรแกรมและฟังก์ชันต่าง ๆ ที่ได้อ้างอิงในหนังสือเล่มนี้จะใช้กับตัวแปรภาษาซี Turbo C/C++ version 3.0 ของบอร์แลนด์ ที่ทำงานภายใต้ระบบปฏิบัติการ DOSตัวอย่างในหนังสือเล่มนี้สามารถนำไปประยุกต์ทางด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ได้เป็นอย่างดี  จึงเหมาะสำหรับนักศึกษา วิศวกร ครู-อาจารย์ และผู้สนใจการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี......
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.48.196