ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมผู้แต่ง ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง
เลขเรียกหนังสือ­ -
รหัสหนังสือ­ 02001183
เลข ISBN 9789749569979
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 314
จำนวนหนังสือ 2 เล่ม
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร เนื้อหาประกอบด้วย * พื้นฐานทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร * หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ * ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์ * มลพิษสิ่งแวดล้อมและการกำจัดมลสาร * การประเมินผลกระทบระบบสิ่งแวดล้อม * การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาแบบผสมผสาน เหมาะสำหรับนักศึกษาคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้สามารถเข้าใจเกี่ยวกับหลักการจัดการสิ่งแวดล้อมได้ง่ายขึ้น และพร้อมที่จะนำหลักการดังกล่าวไปใช้จัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.182.206